Vodič za postupanje kod porodičnog nasilja

May 26, 2022|0 Comments

Zadovoljstvo mi je preporučiti vodič za postupanje kod porodičnog nasilja u čijoj izradi sam kao autor učestvovao. Vodič nije koristan samo za praktičare (sudije, tužioce, policiju i advokate), nego za sve građane koji žele spriječiti [...]

Važnost i potreba osiguranja u građevinarstvu

January 28, 2022|0 Comments

Važnost i potreba osiguranja u građevinarstvu Osiguranje u građevinarstvu, kao posebna vrsta osiguranja obuhvata više različitih kategorija osiguranja u cilju pružanja zaštite i umanjenja gubitaka u vezi sa građevinskim projektima. Svjedoci smo da se [...]